Läget i länet

Om rapporten Läget i länet 2019

I den regionala utvecklingsstrategi som antogs år 2013, ”Jämtland/Härjedalen 2030, Innovativt och attraktivt”, formulerades ett stort antal mål inom skilda områden med stor betydelse för utvecklingen av vårt län.

Den regionala utvecklingsstrategin togs fram i nära samverkan mellan Regionförbundet Jämtlands län och Länsstyrelsen samt ett stort antal andra organisationer i länet. Ansvaret för arbetet att närma sig de högt satta målen ligger på ännu fler aktörer av olika slag.

Ansvaret för att följa utvecklingen i relation till målen ligger på Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Den rapport du nu har i handen, ”Läget i Länet”, syftar till att beskriva utvecklingen i länet i relation till de mål som formulerades i den regionala utvecklingsstrategin.

Detta är andra året vi tar fram denna form av rapport och vi hoppas att den bidrar till att öka kunskapen om förhållandena och utvecklingen inom olika sektorer och delar av vårt län.

Vi tar tacksam emot synpunkter på både innehållet i och utformningen av rapporten så att kommande sammanställningar och rapporter kan utvecklas till ett ännu bättre stöd i arbetet för regional utveckling.

Läget i länet

Tidigare rapporter

Tidigare rapporter går att ladda ner som PDF i arkivet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN