Läget i länet

Resurssnålare och effektivare

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • En säker, uthållig och hållbar energitillförsel
  • Hög energieffektivitet inom alla områden
  • Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet genom ökad produktion
  • Transporter, industri och värme i länet oberoende av fossil energi
  • Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för att hantera klimatförändringar
  • Värden från länets naturresurser bör återföras till bygden

 Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN