Läget i länet

Kompetens och kunskapsutveckling

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • Länets elever genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen
  • Fler i högre utbildning
  • Näringslivsanpassade utbildningar
  • Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling

Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN