Läget i länet

Mål 28. I Jämtlands län har alla lika förutsättningar oavsett funktionsförmåga

mål 28

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.


Sammanfattning:

Här har vi valt att ha en signalindikator kopplat till tillgängligheten inom länsbussarna. Vi vet förstås att frågan är betydligt större och omfattande. Det ryms inte i denna uppföljning, däremot ger det en signal att frågan måste analyseras djupare.

Inom kollektivtrafiken i Jämtlands län är andelen tillgänglighetsanpassade fordon[1] (bussar) mycket lågt i jämförelse med riket samt många andra län. År 2019 (augusti) var 24,5 procent av fordonen inom Länstrafiken tillgänglighets anpassade utifrån de tre kriterierna ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats är alla uppfyllda. Det är tydligt att andelen tillgänglighetsanpassade fordon i Jämtland har varit i stort sätt oförändrat på lång sikt. Detta samtidigt som rikets andel fordon som anpassas ökat.

Andelen tillgänglighets anpassade länsbussar

Här har vi valt att ha en signalindikator kopplat till tillgängligheten inom kollektivtrafiken och då länsbussarna. Vi vet förstås att frågan är betydligt större och omfattande. Det ryms inte i denna uppföljning, däremot ger det en signal att frågan måste analyseras djupare.

Tabell och karta. 29-1 Tillgänglighets anpassade länsbussar i procent 2019

Tabell och karta.  Tillgänglighets anpassade länsbussar i procent 2019

Källa: FRIDA & Kolada

Fordonet ska vara utrustade med ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre måste vara uppfyllda. Här ingår endast bussar i statistiken, detta för att det är det som ingår i statistiken för Jämtlands läns kollektivtrafik. I siffrorna för 2019 ingår ej SL:s siffror från Stockholms län vilket drar ner på riksnivån.

Inom kollektivtrafiken i Jämtlands län är andelen tillgänglighetsanpassade fordon (bussar) mycket lågt i jämförelse med riket samt många andra län. År 2019 (augusti) var 24,5 procent av fordonen inom Länstrafiken tillgänglighets anpassade utifrån de tre kriterierna ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats är alla uppfyllda. Tar man hänsyn till att Jämtlands län ligger mycket lågt, nästan obefintligt, i andelen med ramp/lift och rullstolsplatser så hamnar Jämtlands län sist i tillgängligheten på bussarna av alla län.

Mer i detalj har 43 procent av bussarna inom kollektivtrafiken på länsnivån rullstolsplats, 40 procent har ramp/lift och 29 procent ett audiovisuellt utrop. Med andra är det den sista nämnda som drar ner på andelen. En jämförelse av dessa detaljer visar att 89 procent av bussarna i riket har ramp/lift, 91 procent har en rullstolsplats och 78 procent audiovisuellt utrop.

Att Örebro, Västerbotten och Norrbotten hamnar under i listan beror främst på att där oftast saknas audiovisuellt utrop, i de övriga kategorier har mellan 75-90 procent av bussarna dessa installerade

Förutom det har 45 procent av länsbussarna i Jämtlands län en plats en barnvagnsplats samt 27 procent låggolv. Jämförelsevis i riket totalt (exkl. Stockholms län) har 89 procent av länsbussarna barnvagnsplats och 74 procent låggolv.

Figur 28-2 Andel tillgänglighetsanpassade bussar i kollektivtrafiken 2011-2019

Figur 39. Andel tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken

Källa: FRIDA & Kolada

Ovanstående diagram visar andelen bussar i Jämtlands län jämfört med riket som är helt tillgänglighetsanpassade, 2011-2019. Det är tydligt att andelen tillgänglighetsanpassade bussar i Jämtland är i stort sätt oförändrat både på kort och lång sikt. Detta samtidigt som rikets andel ökar över tid.

Källhänvisning;

[1] Fordonet ska vara utrustade med ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre måste vara uppfyllda. Här ingår endast bussar i statistiken, detta för att det är det som ingår i statistiken för Jämtlands läns kollektivtrafik. I siffrorna för 2019 ingår ej SL:s siffror från Stockholms län vilket drar ner på riksnivån.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN