Läget i länet

Infrastruktur och samhällsservice

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • Förbättrade kommunikationer överbygger de långa avstånden
  • Fler cykel och gångvägar gagnar miljö och trafiksäkerhet
  • Bredbandsnät med hög kapacitet når hela länet
  • En god service kan erbjudas alla invånare

Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN