Läget i länet

Socialt inkluderande och ett sunt liv

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • Hälsa på lika villkor för hela befolkningen
  • I Jämtlands län har alla lika förutsättningar oavsett funktionsförmåga
  • Jämtlands län upplevs som landets tryggaste län
  • En fungerande jämlik och jämställd social välfärd
  • Hälso- och sjukvården erbjuder länsinvånarna högkvalificerad vård

Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN