Läget i länet

Besöksnäring och attraktivitet

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • Besöksnäring är en tillväxtmotor med hållbarhet som signum
  • Fler personer besöker och bosätter sig i länet
  • Ledande på naturbaserade upplevelser
  • Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga
  • Den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet
  • Fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft

Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN