Läget i länet

Företagande, innovation, forskning och utveckling

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • Fler arbetstillfällen och fler företagare
  • Ökade investeringar och god tillgång till riskkapital
  • Ökade förädlingsvärden och mer försäljning utanför länet
  • Konkurrensstarka landsbygdsnäringar inom mjölk och kött
  • Fler kluster (i glesa strukturer, spridda över stora geografiska avstånd)
  • Universitetet upprätthåller spets inom länets profilområden

Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN