Läget i länet

Mål 26. En god service kan erbjudas alla invånare

Indikator: Antalet dagligvarubutiker fördelat på tillgänglighetsklass

Redovisningen baseras på uppgifter från Tillväxtanalys¹. De delar in landet i olika områden utifrån närhet och tillgänglighet till tätorter av olika storlek, där ”Låg” och ”Mycket låg” avser områden långt från större tätorter. Det är dessa glesbygdsområden som tidigare drabbats mest av butiksnedläggningar.

Tabell 12. Antal dagligvarubutiker i Jämtlands län fördelat på tillgänglighetsklass¹

Tabell 12. Antal dagligvarubutiker i Jämtlands län fördelat på tillgänglighetsklass

Källa: Tillväxtanalys, Tillväxtverket 26.

Ett minskat antal butiker i glesbygdsområden medför också försämrad service inom andra områden då butikerna ofta fungerar som ombud för post och apotek med mera. Utvecklingen av antalet apoteksombud i länet framgår av tabellen nedan.

Tabell 13. Antal apoteksombud i Jämtlands län fördelat på tillgänglighetsklass

Tabell visar antal apoteksombud i Jämtlands län fördelat på tillgänglighetsklass

Källa: Tillväxtanalys

Källhänvisning

1.Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014, Rapport 2015:04, Tillväxtanalys Data avseende 2017 lämnade från Tillväxtverket januari 2018

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN