Läget i länet

Mål 33. Länet tillhör de mest attraktiva i landet för unga kvinnor

 

Figur 47. Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 1991 - 2017

Diagram visar andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 1991 - 2016

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Andelen unga kvinnor, 18-30 år, i Jämtlands län var 15,3 % 2017 vilket är under riksgenomsnittet som uppgår till 16,6%. Utveckling i länet har varierat över tid. Efter en minskning mellan åren 1991 till 2005 skedde en ökning från 2005 fram till 2014. Därefter bröts den positiva trenden.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN