Läget i länet

Mål 34. Det är attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i länet

Nettoinflyttningen i Jämtlands län för unga i åldern 18-30 år har varit negativ sedan år 2001.

Figur 48. Nettoinflyttning män och kvinnor 18 – 30 år 2000 - 2017 i de nordligaste länen

Diagram visar Nettoinflyttning män och kvinnor 18 – 30 år 2001 - 2015 i de nordligaste länen

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Av figur 48 ovan framgår att Jämtlands län haft en nettoutflyttning av unga under åren 2011 till 2015. Under första delen av år 2016 förbyttes denna nettoutflyttning till en nettoinflyttning. Förklaringen är den då ökade inflyttningen av utrikes födda på grund av kommunplaceringar i vårt län. Nettoinflyttningen bland unga har dock minskat påtagligt under år 2017.

Figur 49. Nettoinflyttning av män 18 - 30 år per län 2000 – 2017

Diagram visar nettoinflyttning av män 18 - 30 år per län 2001 – 2015

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Figur 50. Nettoinflyttning av kvinnor 18 – 30 år per län 2000 – 2017

Diagram visar nettoinflyttning av kvinnor 18 – 30 år per län 2001 – 2015

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Av figur 50 ovan framgår att nettoflyttningen bland kvinnor i åldern 18-30 år under perioden 2001- 2016 har legat runt noll under de senaste åren.

I en nedbrytning av data från SCB kan vi se att mellan åren 2013 till 2015 skedde en stor ökning av andelen unga (15 – 34 år) utrikesfödda i flera av länets kommuner. 2015 var andelen unga utrikesfödda kvinnor 15,2 % i Ragunda. Motsvarande siffra för unga män var 18,8 %. Högst andel har Bräcke med 19,9 % unga män samt 17,8 % unga kvinnor. Lägst andel har Östersund med 11,8 % unga män. Lägst andel unga kvinnor har Krokom med 11,0 %. I samtliga kommuner är andelen utrikes födda unga kvinnor lägre än andelen unga män.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN