Läget i länet

Mål 36. Att åldras i Jämtlands län innebär möjligheter för individ och samhälle

 

Figur 53. Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65‐74 år i Jämtlands län och riket¹

Diagram visar sysselsättningsgrad bland personer över 65 år i Jämtlands län och riket

Källa: SCB

Sysselsättningsgraden mäts som andelen sysselsatta av den totala befolkningen i den åldersgrupp man vill mäta. Sysselsättningsgraden för äldre (65-74 år) i Jämtlands län var 2014 den högsta i landet på 15,6 % jämfört med riksgenomsnittet på 12,2 %. Särskilt hög var sysselsättningen för män på 18,6 %.

Som framgår av figuren nedan varierar andelen äldre kraftigt mellan länets kommuner.

Figur 54. Åldersstruktur år 2015 i kommunerna i Jämtlands län

Tabell visar åldersstruktur år 2015 i kommunerna i Jämtlands län

I Strömsunds och Ragunda kommuner uppgår andelen 65 år och äldre till cirka 29 %, medan andelen i Åre kommun uppgår till cirka 18 %. Andelen 65 år och äldre i länet som helhet uppgår till 23 %, medan andelen för riket är knappt 20 %. Som framgår av figuren ovan är också andelen personer 75 år och äldre högre i Jämtlands län än i riket som helhet. I några av länets kommuner är andelen väsentligt högre.

Källhänvisning
Kopia (1) av Källhänvisning

1. Ändring i mätningen gjordes. 2016 mättes sysselsättningsgraden för total befolkningen över 65 år men nu mäts sysselsättningsgraden bland de mellan 65‐74 år på grund av 74 år är det högsta åldern som tagit med i registren.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN