Läget i länet

Mål 12. Hög energieffektivitet inom alla områden

Figur 12. Energiintensitet i Jämtlands län och riket åren 2000 - 2015

Diagram visar energiintensitet i Jämtland och riket

Källa: SCB (Luckor i statistiken för Riket p.g.a. sekretess)

Energieffektivitet mäts här som energiintensitet, d.v.s. förhållandet mellan energianvändningen (MWh) och bruttoregionalproduktionen (BRP). En hög energiintensitet indikerar en hög kostnad för att med hjälp av energi skapa nyttigheter som ger ökad BRP. Medan en låg intensitet indikerar en lägre kostnad för att med energi skapa nyttigheter som ökar BRP. Sedan år 2000 har samtliga län haft en minskad energiintensitet. I Jämtlands län minskade energiintensiteten med 38 % från år 2000 till år 2013, därefter finns inga kompletta uppgifter för Jämtlands län.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN