Läget i länet
löv

Mål 16. Värden från länets naturresurser bör återföras till bygden


Det saknas indikatorer och underlag för att bedöma hur värden från länets naturresurser återförenas till bygden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN