Läget i länet

Mål 13. Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet genom ökad produktion

Figur 13. Elproduktion och elkonsumtion i KWh 2016

Figur 13. Elproduktion och elkonsumtion i TWh 2016

Källa: Region Jämtland Härjedalen/Energikontoret

Jämtlands län har tack vare vattenkraften en mycket stor elproduktion, precis som Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Även Uppsala, Hallands och Kalmar län har stor elproduktion, i deras fall på grund av de kärnkraftverk som finns i respektive län.

Jämtlands län har en förhållandevis liten elkonsumtion beroende på få energiintensiva industrier i länet. Elkonsumtionen har dock ökat under senare år. År 2016 hade den samlade elanvändningen i länet ökat med 8 % jämfört med år 2014.

Jämtlands län har avancerat till näst största producent av vindkraftsel efter Västra Götaland. Jämtlands län ligger på plats fyra av Sveriges län när det gäller installerad effekt vindkraftverk. År 2015 producerades knappt 1,9 TWh vindkraftsel, vilket motsvarar 11 % av landets totala produktion.

Figur 14. Vindkraft i Jämtlands län och två andra län åren 2005 - 2015, total produktion

Figur 14. Vindkraft i Jämtlands län och två andra län åren 2005‐2015, total produktion

Källa: Elforsk och Energimyndighetens årliga rapport om Elcertifikatsystemet samt Elcertifikatsystemets databas och egna beräkningar

Figur 15. Solcellsutveckling i Jämtlands län

Figur 15. Solcellsutveckling i Jämtlands län

Källa: Region Jämtland Härjedalen Energikontoret. Siffrorna avseende år 2017 avser per 2017‐07‐31.

Källa: Region Jämtland Härjedalen Energikontoret. Siffrorna avseende år 2017 avser per 2017-07-31

Produktionen av förnybar energi i form av solel är tydligt växande, vilket framgår av figur 15 ovan som visar areal solcellsanläggning.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN