Läget i länet

Mål 31. Hälso- och sjukvården erbjuder länsinvånarna högkvalificerad vård

 

Ett sätt att försöka se effekten av en högkvalificerad vård är att titta på utfallet då akuta fall inträffar, det vill säga vårdbehov som inte hjälps av avtal med universitetssjukhus. Statistik avseende ålderstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare visar antalet döda vid hjärtinfarkt i förhållande till befolkningen och fungerar som en signalindikator på hur utvecklingen ser ut på en övergripande nivå.

Figur 41. Åldersstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare år 1987 - 2016

Figur 44. Åldersstandardiserad mortalitet i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare år 1987‐2016

Källa: Socialstyrelsen

I Jämtlands län var antalet dödsfall i akut hjärtinfarkt 80 per 100 000 invånare under år 2016, vilket är i samma nivå som i riket som helhet. Trenden visar på minskande antal döda både bland män och kvinnor i Jämtlands län likväl som i riket. Under tioårsperioden 2006-2016 minskade mortaliteten från 149 till 80 per 100 000 invånare i Jämtlands län, en minskning med 46 %. Motsvarande minskning i riket var 51 %.

Män har en högre mortalitet i akut hjärtinfarkt än kvinnor, vilket framgår av diagram 44 ovan. Sedan våren 2015 erbjuder sjukvården i Jämtlands län s.k. ballongsprängning (PCI) vilket är en viktig behandlingsform vid akuta hjärtinfarkter och kan vara livsavgörande för en patient. I vilken mån nedgången i dödsfall för män under 2016 är en effekt av detta är för tidigt att svara på.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN