Läget i länet

Mål 28. I Jämtlands län har alla lika förutsättningar oavsett funktionsförmåga

Ett sätt att följa upp detta mål är studera hur tillgänglighetanpassad kollektivtrafiken är.

Figur 39. Andel tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken

Figur 39. Andel tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken

Källa: Kolada

Som framgår av figuren ovan är andelen tillgänglighetsanpassade fordon i Jämtlands län lägre än i riket som helhet. I en ny upphandling av kollektivtrafik från december 2018 har nya krav på tillgänglighetsanpassning ställts.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN