Läget i länet

Mål 17. Besöksnäring är en tillväxtmotor med hållbarhet som signum

 

Figur 23. Omsättning i besöksnäringen i Jämtlands län 2004 - 2016

Diagram visar omsättning i besöksnäringen i Jämtlands län 2004 - 2015

Källa: Jämtland Härjedalen Turism

Besöksnäringen i Jämtlands län är stark och växande. Den omsatte år 2016 4,94 miljarder kronor¹, vilket är en ökning med cirka 300 miljoner eller 6,5% sedan föregående år.

 

Källhänvisning
Källhänvisning

1 Jämtland Härjedalen, Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2016, Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN