Läget i länet

Mål 19. Ledande på naturbaserade upplevelser


Att naturbaserade upplevelser är basen i länets besöksnäring står klart. Det saknas dock indikatorer för att mäta huruvida Jämtland Härjedalen är ledande i landet eller i Europa på naturbaserade upplevelser.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN