Läget i länet

Mål 22. Fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft

Att mäta uppfyllelsen av detta mål låter sig göras med statistik från SCB per så kallad SNI-kod, där SNI står för Svensk Näringsgrens Indelning. Av diagrammet nedan framgår antalet företagare inom kulturella och kreativa näringar och procentuell fördelning uppdelad på huvudsaklig verksamhet.

Figur 32. Antal och andel personer inom KKN år 2015. Uppdelat på huvudsaklig verksamhet

Figur 32. Antal och andel personer inom KKN år 2015. Uppdelat på huvudsaklig verksamhet

Källa: Mona, SCB.

År 2015 var 1156 företag i Jämtland län som klassade som KKN företag. Av dessa ägs 60% av män och 40% av kvinnor. Tittar vi på de företag som klassas som litterära, konstnärliga och artistiska verksamheter samt stödtjänster så är det 30 % som ägs av kvinnor och hela 70 %som ägs av män. KKN företag med inriktning måltid och restaurang har en jämnare fördelning av företagandet mellan män och kvinnor och så även gruppen övriga stödverksamheter inom KKN. Det är dock även här fler företag som ägs av män än kvinnor.

Nedan redovisas en uppdelning av antalet KKN företag i Jämtlands län år 2015. Restaurangverksamheten utgör 29 % och besöksnäringen utgör 6 %av KKN företagen. Den litterära, konstnärliga och artistiska verksamheten är störst och ligger på 36 procent av samtliga företag inom KKN. Gruppen Övriga stödverksamheter för kulturella och kreativa näringar innehåller bland annat viss tillverkning och specialiserade butikshandlare.


Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN